Hjälp på olika språk


På brottsofferjouren Sverige finns särskilda språkvolontärer har utbildats för att via telefon ge råd, information och stöd på olika språk.

Klicka på flaggan för mer info eller ring telefoncentralen tfn 0200-21 20 19