Lördag 7 september visade ett 50-tal av Karlskogas föreningar upp sina verksamheter på olika platser i Karlskoga. Vi, Bergslagens BOJ, fanns med på torget och informera om vår verksamhet.