Start
Start • Start •
   
Mitt namn
Min e-post
Mottagarens namn
Mottagarens e-post
Meddelande

Hjälp oss Hjälpa

Allt fler människor vill göra en ideell insats för en medmänniska men inte alla har möjlighet att lägga sin tid till det. Är du en av alla dem så kan du fortfarande göra en stor skillnad!


Bli stödmedlem i Bergslagens Brottsofferjour!

Bergslagens Brottsofferjour är en ideell förening som arbetar med att lämna stöd och hjälp till den som blivit utsatt för ett brott eller är den som är närstående till någon som utsatts för ett brott. Vi verkar i sex kommuner, Karlskoga-, Lindesberg-, Nora-, Degerfors-, Hällefors- och Ljusnarsbergs kommuner
.
Som brottsdrabbad hamnar man ofta i en krissituation och behöver en kunnig medmänniska som lyssnar, stöttar, hjälper och ger information om ex. hur polisen arbetar med anmälan, hur rättegången går till, olika försäkringsfrågor, skadeståndsfrågor, hur en rättsprocess går till.
Brottsofferjouren är partipolitiskt och religiöst obunden och alla våra anställda och volontärer har utbildning och har avlagt tystnadslöfte.

Gör en, för själ och hjärta, god insats för en annan människa och bli stödmedlem hos oss!
Att vara medlem i hos oss kostar endast 150 kr/år och det blir man genom att sätta in 150 kr på Bg. konto 5761-0735. Bli du medlem gör du en betydande skillnad för brottsdrabbad och dessutom får du vår Brottsoffertidning som


Bergslagens Brottsofferjour
Centralplan 7, 691 32 Karlskoga
Telefon: 0586-576 49







Cookies